Idealny portfel inwestycyjny

Każdy inwestor, niezależnie czy początkujący czy doświadczony, zadaje sobie pytanie w co inwestować swoje oszczędności. Im więcej oszczędności posiadasz tym często większy problem z ich alokacją w różne instrumenty finansowe. Oprócz problemu w co inwestować możesz mieć także do czynienia z wyzwaniem kiedy jest dobry moment, aby rozpocząć daną inwestycję oraz

kiedy należy dopłacić dodatkowe środki.

 

 

Dylematy inwestora


Nawet jak już wiesz w co zainwestować to jeszcze zostaje kwestia przez jaki produkt finansowy wybraną inwestycję zrealizować. Potem dochodzą opłaty z tym związane. Następnie, jak już inwestycja się rozpoczęła powstają pytania, kiedy należy dokonać zmiany w posiadanym portfelu inwestycyjnym. Jeżeli pojawia się strata w portfelu, być może zastanawiasz się czy to chwilowa strata, czy może należy się wycofać, aby nie stracić więcej. Czasem pojawia się stres, frustracja. Odbije się czy się nie odbije… Myśli w stylu „Mogłem zostawić środki na lokacie…”. Jak wycofasz się z inwestycji i jesteś  w posiadaniu wolnych środków problem pojawia się od nowa.

 

Czy wspomniane problemy można wyeliminować?

 

Czy może można inwestować z pełnym przekonaniem o słuszności swoich decyzji, akceptując wahania na rachunku bez zamartwiania się o swoje ciężko zgromadzone oszczędności?

Staram się nieustannie podnosić swoje umiejętności i czerpać wiedzę od najlepszych w swojej dziedzinie. W trakcie poszukiwań odpowiedzi na wyżej wspominane wyzwania  natrafiłem na Raya Dalio i jego portfel inwestycyjny. Ray jest jednym z najbardziej doświadczonych i utalentowanych menadżerów funduszy hedgingowych na świecie.  Zarządza funduszem, którego aktywa wynoszą prawie sto sześćdziesiąt miliardów dolarów.

 

Ray Dalio stworzył portfel inwestycyjny u którego podstaw leży właściwa alokacja aktywów. Portfel ma osiągać satysfakcjonujące wyniki, zarówno w dobrych jak i złych czasach na rynku. Ma maksymalizować wyniki
i minimalizować ryzyko. Wszystko ma się odbywać przy niewielkiej zmienności. Oprócz wspomnianej alokacji aktywów ważne jest ryzyko jakie podejmuje inwestor. Inne jest ryzyko związane z inwestowaniem z akcje, a zupełnie inne, znacznie mniejsze inwestowania w obligacje. Dlatego portfel uwzględnia nie tylko udział procentowy danych aktywów, ale również ryzyko z tymi aktywami związane.  Twórca portfela zakłada, że nie da się przewidzieć przyszłości, ale portfel może być skonstruowany tak, aby sprawdził się w każdej sytuacji ekonomicznej.

 

Idealny portfel inwestycyjny?

 

Skład portfela, który Ray Dalio sugeruje dla każdego kto chce wykorzystać jego wiedzę, powinien wyglądać następująco:

 

  • złoto 7,5%
  • towary 7,5%
  • akcje 30%
  • długoterminowe obligacje skarbowe 40%
  • średnioterminowe obligacje skarbowe 15%

 

Średnioroczna stopa zwrotu portfela na rynku amerykańskim wynosiła niecałe 10% w skali roku. Portfel został przetestowany przez okres trzydziestu lat. Miał tylko cztery wyniki roczne z ujemną stopą zwrotu, a największa strata to niecałe -4%. Dwadzieścia sześć lat dało wynik dodatni.

 

Mimo bardzo dobrych historycznych wyników musisz pamiętać, że inwestowanie z wykorzystaniem wspomnanego portfela to powinna być inwestycja długoterminowa. Nie ma tu gwarancji powtórzenia tych wyników w przyszłości. Dodatkowo pamiętaj, że co najmniej raz w roku struktura portfela musi być równoważona, aby były zachowane proporcje aktywów.

 

Relizacja

 

Oprócz samej wiedzy, w jakie klasy aktywów inwestować, oraz w jakich proporcjach, powinieneś dobrać odpowiednie rozwiązania finansowe. Idealne byłyby nisko kosztowe fundusze indeksowe. Niestety na naszym rodzimym rynku, na moment pisania artykułu nie ma funduszy indeksowych, które nadawałyby się do budowy wyżej wspomnianego portfela. Należy także wybrać rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować podatek od zysków kapitałowych. Dodatkowo takie, które mają możliwe najniższe koszty. Dostępne też są  rozwiązania z usługą równoważenia portfela, żebyśr nie musiał cały czas o tej ważnej czynności pamiętać.

 

Koncepcja jedna z wielu

 

Jest wiele koncepcji związanych z inwestowaniem. Niektóre bardzo skomplikowane, a niektóre tak jak wyżej wspomniana, bardzo proste. Mimo wszystko, wdrożenie nawet tak prostej strategii wymaga zaangażowania inwestora w zdobycie minimum wiedzy,  znalezienie rozwiązań finansowych do realizacji strategii. Kolejnym krokiem jest określenie kwot jakie chcesz inwestować. Jeżeli wpłaty będą co miesiąc, nie będzie również problemu z wyborem kiedy jest dobry moment. Niezbędna jest także dyscyplina, aby regularnie równoważyć skład portfela.

 

Wyżej wspomniane podejście, mimo swojej prostoty, jest rozwiązaniem na większość wyzwań, związanych
z efektywnym pomnażaniem swoich oszczędności. Podejście nie jest idealne. Tak jak w przypadku innych koncepcji tak i tutaj są sceptycy, którzy podważają skuteczność tego portfela. Wspomniany portfel pokazuje, że inwestowanie może być względnie proste. Nie polega na przewidywaniu przyszłości. Nawet bardzo dobre inwestycje o niskim ryzyku, niskiej zmienności mogą mieć nieznaczną ujemną stopę zwrotu. Ważne, aby w ciągu kilku lat wynik był satysfakcjonujący.

 

Autor: Przemysław Wojewoda, EFG